(Zamenu katalizatora izvršio auspuh servis Ljuba)

Vrlo cest zahtev nasih klijenata je uklanjanje katalizatora sa vozila. Kataliticki konvertor (katalizator) deluje tako što vrši katalitičko sagorevanje preostalih ugljovodonika a okside azota redukuje na elementarni azot. Radna temperatura katalizatora je od 250 – 270 °C min. Tek pri tim temperaturama počinje da se odvija hemijska reakcija u aktivnom jezgru.

Do ostecenja jezgra katalizatora dolazi zbog vise faktora, od kojih su:

- zaprljanost olovom (koriscenjem olovnog umesto bezolovnog benzina)


-greske u radu lambda sonde (previse goriva u smesi, dolazi do nagomilavanja viska goriva i njihovim sagorevanjem dolazi do povisene radne temperatute jezgra katalizatora, cime se otapa samo jezgro)


-ulazak ulja i antifriza u katalizator (stvaraju guste obloge garezi i zapusavaju sitne prolaze u jezgru katalizatora)


- dotrajale svecice i kablovi (isto kao i greska u radu lambda sonde )


-starenje katalizatora (vremenom dolazi do zamora materijala pri cemu katalizator ne vrsi svoju osnovnu funkciju preciscavanja izduvnih gasova)


Da li se katalizator moze ukloniti sa vozila zavisi od vise faktora. Prvi bitan faktor je polozaj katalizatora a drugi je broj lambda sondi. Na automobili koji imaju jednu lambda sondu, bez ikakvih posledica na funkcionalnost vozila moze se ukloniti katalizator. Kod automobila koji imaju dve lambda sonde mi kao servis ne preporucujemo skidanje vec iskljucivo zamenu katalizatora.


Prva lambda sonda (pre katalizatora) ima zadatak da meri kolicinu kiseonika u izduvnim gasovima i prosledi informaciju ECU (mikroprocesorski sistem-racunar) a on odredi smesu tj odnos kiseonika i goriva u smesi. Druga lambda sonda kontrolise kvalitet izduvnih gasova po izlasku iz katalizatora. Ukoliko je kolicina otrovnih izduvnih gasova veca od propisane, sonda salje informaciju ECU i dolazi do prijavljivanja greske. Ukoliko auto ima samo jednu lambda sondu nema informacija o gresci pa samim tim ni do promena u radu motora vozila.


Ukoliko se ukloni katalizator sa vozila koji ima dve lambda sonde ECU ce primiti informaciju o velikoj kolicini otrovnih izduvnih gasova u izduvnom sistemu. Pojednostavljeno...da bi smanjio koncentraciju nesagorelih otrovnih gasova, ECU ce poslati novu informaciju o stvaranju drugacijeg odnosa kiseonika i goriva sto ce direktno uticati na rad motora. Kod vozila koja imaju samo jednu sondu ove povratne informacije o kvalitetu gasova nece biti.


Nas savet je zamena katalizatora, ili originalnim ili univerzalnim. Univerzalni katalizatori su sasvim dobra zamena za standardne katalizatore i cena im je cak 2 do 3 puta niza od fabrickih. Njihova univerzalnost je u oblicima ali su podeljeni po kategorijama i kubnim zapreminama..