Kod novijih automobila, odmah nakon izlaska iz motora, gasovi sagorevanja ulaze u katalitički konvertor (katalizator). Katalitički konvertor je komora sa velikim brojem mrežica izrađenih pomoću keramičkih kalupa, prevučenih raznim metalima kao što su platina, paladijum, rodijum i zlato koji služe kao katalizatori u procesu sagorevanja.......

Za izradu se koristi keramika, jer je njena specifična površina veoma velika, a površina unutrašnjosti katalitičkog konvertora se može uporediti sa veličinom aerodromske piste.

Katalitički konvertor deluje tako što vrši katalitičko sagorevanje preostalih ugljovodonika, a okside azota redukuje na elementarni azot. Nakon katalizatora, izduvni gasovi prolaze kroz izduvni lonac u kome se hlade i ispuštaju u atmosferu.

 SASTAV KATALIZATORA

  • Kućište - metalno, ovalnog ili okrugllog oblika sa toplotnom izolacijom. Kućište poseduje ulaznu i izlaznu cev za protok gasova
  • Katalizatoraski prenosnik- presek unutarnje strukture ima oblik saća i sastoji se od hiljada kanalića koji omogućavajuj cirkulaciju izduvnih gasova. Izrađen je od metala (metalni prenosnik), ili od keramike (keramički prenosnik, najčešće je izrađen od aluminijum-magnezijum silikata).
  • Katalitički aktivan sloj – izrađen od elemenata koji imaju zadatak izazvati hemijsku reakciju (katalitičku) u dodiru sa štetnim sastojcima izduvnih gasova i njihovu neutralizaciju. To je najskuplji i najvažniji deo katalizatora.

SIMPTOMI KVARA KATALIZATORA

  • Zveckanje tokom vožnje – kada je uložak unutar katalizatora podlegao drobljenju
  • Paljenje check engine lampice nakon prekoračenja određene brzine. S vremenom će brzina postajati sve manja.
  • Spajanjem automobila na dijagnostiku najčešće se javlja greška PO420 (niska produktivnost katalizatora)
  • Prigušivanje motora, koji ponekad nema snage i povremeno može trzati prilikom jačeg dodavanja gasa– što predstavlja začepljeni katalizator
  • Pad snage motora
  • Moguće povećanje potrošnje goriva