Lambda sonda je senzor količine kiseonika u izduvnim gasovima i ucestvuje kao regulacioni element pri pripremi gorivne smese. Naime, kako bi katalizatori delovali sa maksimalnom iskoriscenjem potreban je stehiometrijski odnos goriva i kiseonika u smesi.........

Pojednostavljeno rečeno – odnos goriva i kiseonika mora biti idealan u smislu da nakon sagorevanja u cilindru ne ostane neisagorelog goriva ili obrnuto, da ne bude viška kiseonika odnosno vazduha.
Idealan odnos obično iznosi 14,7:1 (14,7 kg vazduha na kilogram ubrizganog goriva)

Senzorski element lambda sonde je galvanskog tipa jer ne zahteva napajanje za svoj rad. Međutim, da bi mogao da meri mora da dostigne određenu temperaturu. Radna temperatura lambda sonde je od 350…850 °C. Za zagrevanje koristi vrele izduvne gasove i u sebi sadrži grejač.

PRVA I DRUGA SONDA

Svi automobili sa EURO 3 motorima i novijim imaju dve lambda sonde. Prva lambda sonda nalazi se obično na izduvnoj grani motora i meri izduvne gasove pre ulaska u katalizator. Druga lambda sonda nalazi se ili iza katalizatora ili na samom katalizatoru i njen zadatak je kontrola rada katalizatora. Takođe ona ima zadatak da u memoriju računara šalje podatke o odnosu goriva i kiseonika u smesi. Još jedan zadatak druge lambda sonde je da signalizira kvar katalizatora paljenjem „check engine“ lampice. Greška kvara katalizatora na dijagnostici očitava se vrednošću (PO302 – niska produktivnost katalizatora)

KVAROVI LAMBDA SONDE

  • osetan porast potrošnje goriva – u proseku do 50 %
  • spontane promene brzine okretaja motora
  • crni dim iz izduvnog sistema
  • povećana količina ugljenikovog (II) oksida i ugljovodonika u izduvnim gasovima
  • smanjena snaga motora
  • paljenje lampice „check engine“