DPF-FAP filter je dizajniran za uklanjanje dizel čestica ili čađi iz izduvnih gasova dizelskih motora. DPF predstavlja “propustljivi zid” za dizel čestice i obično uklanja 85% ili više čađi. Nakon nekog vremena može postati nedelotvoran i početi prouzrokovati probleme pri radu motora........

Filter se sastoji od dve komponente, oksidacionog katalizatora i filtera čestica. Kako filter skuplja čestice, tako mora postojati metoda čišćenja filtera. Neki filteri su za jednokratnu upotrebu, dok su drugi dizajnirani tako da mogu izvršiti regeneraciju  spaljivanjem nakupljenih čestica. To spaljivanje se može vršiti bilo kroz upotrebu katalizatora, ili putem aktivnijih tehnologija, kao što su gorivo i plamenik koji zagrijavaju filter nakon čega dolazi do gorenja čađi uslijed visokih temperatura, kao i  postizanjem visokih temperatura u filteru nakon čega dolazi do samozapaljivanja čestica, itd.

Ovaj proces je poznat pod nazivom “regeneracija filtera”. Regeneracija filtera zavisi i od samog stanja filtera, koji podrazumijeva koliko je puta rađen,i  da li je ikada rađen. Nekad nije moguće napraviti „regeneraciju“ iz razloga što je višestruko rađena ili je filter do te mjere začepljen da mu „nema pomoći“. U tim slučajevima mora se izvršiti zamjena DPF (ili FAP) filtera.

Ovi filteri su jako skupi, a proizvođač je u projektovanju motora (pisanju softwarea za motor) ukomponovao i ovaj filter, tako da je filter preko senzora povezan direktno sa kontrolnom jedinicom motora. Zbog toga nije moguće filter izbaciti klasičnim “izrezivanjem”, nego se mora izvršiti određena modifikacija u programu kontrolne jedinice motora. Taj proces nema nikakve štetne posledice za motor, a jedina šteta jeste više čađi u atmosferi.